Dienstverlenend met een grote ‘D’

Wij helpen uw organisatie verder op het terrein van vergunningverlening en handhaving.

Inloggen

Blog

Categorie: Blogs
Leo Bisschop over inhuur en vakmanschap ‘Laat ik met de deur in huis vallen: er zijn veel misverstanden over wat een flexibele schil is. Het lijkt...
Publicatiedatum 18-10-2019
0
12
Rob van der Linden
Categorie: Blogs
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten ruimere bestuurlijke afwegingsruimte krijgen op het gebied van milieu. Is het milieubelang dan nog voldoende beschermd in het...
Publicatiedatum 30-08-2019
0
122
Stephanie Prisirie
Categorie: Blogs
Als je spreekt over de Omgevingswet, dan spreek je over een cultuuromslag: een heel andere werk- en denkwijze voor overheden, burgers en bedrijven. Lees er...
Publicatiedatum 02-08-2019
0
199
Timmermans
Categorie: Blogs
Handhavingsacademie Nederland heeft een workshop georganiseerd over de toepassingsmogelijkheden van nudging bij public controlling tijdens het EICPC congres. Tijdens het Jaarcongres Public Controlling op 16 mei 2019...
Publicatiedatum 31-07-2019
0
133
Bisschop + Partners
Categorie: Blogs
Stel dat je jouw ‘flexibele schil’ niet alleen wilt inrichten door het inlenen van personeel maar ook door uitbesteding, welke nadelen kleven hier dan aan...
Publicatiedatum 14-06-2019
0
188
Leo Bisschop
Categorie: Blogs
Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel. Daar lijkt het in ieder geval wel op met de voorgestelde klimaatmaatregelen die vooral de burgers zullen...
Publicatiedatum 25-01-2019
0
89
Marijke Koek
Categorie: Blogs
Bisschop + Partners introduceert met veel plezier Caspar Bitter als Partner. Caspar is met ingang van 1 december 2018 verantwoordelijk voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)...
Publicatiedatum 14-12-2018
0
127
Bisschop + Partners
Categorie: Blogs
Ik kan me nog herinneren dat ik ongeveer 8 jaar geleden voor het eerst bij een presentatie was over de Omgevingswet. Met als inleidend motto...
Publicatiedatum 07-12-2018
0
119
Marijke Koek
Categorie: Blogs
Leo Bisschop is een van de sprekers die een bijdrage leverde aan de 13e Dag van de BOA op 26 november in Ede. Tijdens dit...
Publicatiedatum 23-11-2018
0
118
Bisschop + Partners
Categorie: Blogs
De 7e editie van de Dag van de Omgevingswet werd wederom georganiseerd in het Provinciehuis Utrecht door de VVM, een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals....
Publicatiedatum 26-10-2018
0
124
Daniël Harmsen
Categorie: Blogs
Tijdens het praktijkfestival in de Fokker Terminal Den Haag, opgezet door Ministerie van BZK en Aan de slag met de Omgevingswet, werden de opvallende initiatieven...
Publicatiedatum 14-09-2018
0
76
Daniël Harmsen
Categorie: Blogs
Als toezichthouder houd je je voor een groot deel van de tijd bezig met controles. Dit gaat onder andere over het controleren van het (naleef)gedrag...
Publicatiedatum 25-09-2017
0
176
Kees Vermunt
Categorie: Blogs
Let op! Geld lenen kost geld’: sinds 2009 zijn kredietaanbieders verplicht deze waarschuwing te vermelden in reclames, maar uit recent onderzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
Publicatiedatum 18-09-2017
0
94
Kees Vermunt
Categorie: Blogs
Enige tijd terug oordeelde de rechtbank Den Haag dat de Staat per direct actie moet ondernemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De overheid...
Publicatiedatum 11-09-2017
0
139
Kees Vermunt
Categorie: Blogs
Handhaving van wet- en regelgeving efficiënter door intensiveren preventieve handhaving. Zo zijn er ontwikkelingen gaande op het terrein van gedrag beïnvloedende technieken in relatie tot...
Publicatiedatum 04-09-2017
0
156
Timmermans
Categorie: Blogs
De laatste tijd worden op social media veel berichten geplaatst om de daders van bijvoorbeeld een overval te achterhalen. Gepaard met veel hashtags wordt een...
Publicatiedatum 29-08-2017
0
224
Timmermans
Categorie: Blogs
Op termijn staan er grote veranderingen op stapel met betrekking tot het omgevingsrecht. Kern daarvan vormt de invoering van de Omgevingswet. Wat is hiervan de...
Publicatiedatum 13-07-2017
0
224
Frans Ozinga
Categorie: Blogs
Inhuren of uitbesteden? Een vraag die regelmatig voorkomt. De voorkeur van opdrachtgevers varieert in de tijd. In de ruim 25 jaar waarin ik actief ben...
Publicatiedatum 20-06-2017
0
102
Timmermans
Categorie: Blogs
Veel managers lopen er tegenaan: het creëren van draagvlak voor verandering. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de verandertrajecten mislukt. Dit heeft het vaak te maken met het probleem...
Publicatiedatum 15-05-2017
0
994
Timmermans
Categorie: Blogs
Elke organisatie heeft elementen die noodzakelijk zijn om goed te presteren. Dit worden ook wel kritische succesfactorengenoemd, afgekort KSF’s. Ze maken onderdeel uit van de strategie...
Publicatiedatum 14-04-2017
0
339
Timmermans
Categorie: Blogs
Goede communicatie is de basis voor een succesvolle organisatie. Toch wordt dit nog niet altijd door iedereen erkend. Vaak heeft dat te maken met onkunde...
Publicatiedatum 14-04-2017
0
161
Timmermans
Categorie: Blogs
Een reorganisatie heeft maatschappelijke consequenties. Een reorganisatie meemaken is niet leuk. U heeft hart voor uw dienst of uw afdeling, maar het mes moet erin....
Publicatiedatum 21-03-2017
0
221
Timmermans
Categorie: Blogs
Er bestaan verschillende beelden over de praktische invulling van informatiegestuurd handhaven (IGH). Er is met IGH niets nieuws onder de zon. Handhaving vindt altijd plaats op basis...
Publicatiedatum 06-03-2017
0
785
Kees Vermunt
Categorie: Blogs
Ik heb nu zo’n 30 jaar ervaring met projectmatig werk en het begeleiden van processen. Toen ik startte met werken is projectmatig werken er in...
Publicatiedatum 27-02-2017
0
169
Timmermans
Categorie: Blogs
De Omgevingswet komt steeds een stapje dichterbij. Wat gaat dat vragen van uw mensen? Het is mijn stellige overtuiging dat met de introductie van de...
Publicatiedatum 30-01-2017
0
120
Timmermans
Categorie: Blogs
Op 5 januari is de Invoeringswet voor de Omgevingswet de internet consultatie in gegaan. Hiermee komt het moment van daadwerkelijke invoering weer een stapje dichter bij en...
Publicatiedatum 21-01-2017
0
82
Jacques Ploeger
Categorie: Blogs
We kennen allemaal de situaties waarin we iemand in onze omgeving een welgemeend advies geven en de ontvanger daar vervolgens niet naar handelt of daar...
Publicatiedatum 16-01-2017
0
205
Timmermans
Categorie: Blogs
Veel handhavingsorganisaties onderschatten de kracht van een goed communicatieplan als het gaat om verbetering van het ‘naleefgedrag’. Een goede interne en externe communicatie bepaalt in...
Publicatiedatum 16-11-2016
0
142
Bisschop + Partners
Categorie: Blogs
Het is 1990 en mijn eerste handhavingsproject dient zich aan: “Toezicht vergunninghouders afvalstoffen uit de scheepvaart (artikel 32 Wca)”. Doel van het project is in...
Publicatiedatum 01-08-2016
0
138
Kees Vermunt
Categorie: Blogs
Een krantenartikel over de schade door de ’gasbevingen’ in Groningen stelde ‘Veiligheid is meer dan het berekenen van de kans dat een gebouw instort’ (Volkskrant,...
Publicatiedatum 29-06-2016
0
130
Timmermans
Categorie: Blogs
Wetten en regels zijn er om de maatschappij te laten functioneren. Die regels moeten gecontroleerd worden op naleving. In het digitale tijdperk zijn er steeds...
Publicatiedatum 29-06-2016
0
148
Timmermans
Categorie: Blogs
Wat is een milieugevaarlijke stof? Milieugevaarlijke producten vormen op korte of lange termijn een risico voor de fauna en flora in het water en tasten...
Publicatiedatum 29-06-2016
0
972
Bisschop + Partners
Categorie: Blogs
Als manager bent u voortdurend bezig met bedrijfsprocessen en het verbeteren hiervan. U zorgt dat de mensen die deelnemen aan interne of externe processen over de juiste...
Publicatiedatum 21-03-2016
0
776
Timmermans
Categorie: Blogs
Scholing van werknemers Om organisaties te laten floreren, is scholing van werknemers van groot belang. Als manager vraagt dit om een investering, maar op de lange...
Publicatiedatum 21-03-2016
0
140
Leo Bisschop
Categorie: Blogs
Elk bedrijf heeft er regelmatig mee te maken: een reorganisatie. Vaak is reorganiseren het laatste middel dat bedrijven en instellingen gebruiken om een organisatie weer gezond...
Publicatiedatum 21-03-2015
0
219
Leo Bisschop

Meer laden

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.