Wij voeren uw vergunningverlening en toezichttaken uit

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Inloggen

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord doet al jaren achtereen met regelmaat een beroep op onze dienstverlening. De afgelopen jaren ging het onder andere om de volgende opdrachten.

Advies

  • Verificatie berekeningsgrondslag en voorstel voor financiële compensatie voor de overdracht van voormalig provinciale bedrijven. De directie van de RUD wenste duidelijkheid met betrekking tot de juistheid van de berekeningsgrondslag die gehanteerd is bij de overgang van bedrijven van provincie naar de RUD. De rapportage heeft een vorm gekregen die geschikt is voor presentatie in het Opdrachtgeversoverleg en het Dagelijks Bestuur. Evaluatie informatieoverdracht inrichtingenbestand overgedragen bedrijven. Er zijn vragen gerezen over de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van de VTH dossiers die bij de overgedragen inrichtingen behoren. Het DB wenst feitelijke duidelijkheid omtrent de overdracht van de dossiers van opdrachtgevers aan de RUD.
  • Inventarisatie adequaat niveau voormalige provinciale bedrijven en het opstellen van een actualisatieplanning en begroting.

Vergunningverlening

  • detachering van een senior vergunningverlener Wabo/ externe veiligheid.

Toezicht & Handhaving

  • in totaal circa 500 integrale milieucontroles bij verschillende branches (agrarisch, industrie), inclusief controle op de Erkende Maatregelen Lijst (EML Energiebesparing). Het betreft uitbesteed werk voor een vaste prijs waarin ook inbegrepen de administratieve voorbereiding en nazorg met gebruikmaking van het zaaksysteem van de opdrachtgever (Greenvalley).
Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close