Wij voeren uw vergunningverlening en toezichttaken uit

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Inloggen

Maak kennis met onze expertise

Wij brengen u graag op de hoogte van ontwikkelingen rond de thema’s gedragsbeïnvloeding en communicatie, vergunningverlening, toezicht, organisatieadvies en beleidsadvisering. Hiervoor kunt u ons uitnodigen voor een lunchpresentatie of themabijeenkomst.

Een uitgebreide beschrijving van de onderwerpen die wij momenteel aanbieden:

Gedragsbeïnvloeding en communicatie

Effectieve communicatie

Communicatie met burgers en bedrijven stelt in onze mondige samenleving hoge eisen aan communicatieve vaardigheden. Als vertegenwoordiger van een organisatie ben je het visitekaartje, dus servicegericht, integer en geloofwaardig. Tegelijk is het vaak het doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de gesprekspartner of het bedrijf waar contact mee is. Deze presentatie geeft inzicht in effectieve communicatie met (potentiele) overtreders.

Nudging en handhaving

Nudging is ‘hot’. En er bestaan verschillende beelden over de praktische invulling en toelaatbaarheid ervan. Sommigen vinden het een vorm van manipulatie die niet bij overheidscommunicatie thuishoort. Anderen vinden juist dat we de nieuwste inzichten over gedragsbeïnvloeding moeten inzetten om onze beleidsdoelstellingen te halen. In beide gevallen is het goed hier meer over te weten. Deze presentatie geeft antwoord op de vragen:

 • waarom nudging?
 • en wat  betekent nudging voor de handhavingspraktijk?

Vergunningverlening

Uitbesteding van vergunningverlening: de voor- en nadelen

Vanuit het perspectief van een dienstverlener worden de voor- en nadelen besproken van het uitbesteden van vergunningverlening activiteiten. Is uitbesteding werkelijk goedkoper of klopt dat beeld niet? Is de kwaliteit bij zelf doen beter geborgd of bestaan daar andere ideeën over?

Toezicht

Uitbesteding van toezicht: de voor- en nadelen

Vanuit het perspectief van een dienstverlener worden de voor- en nadelen besproken van het uitbesteden van vergunningverlening activiteiten.

 • Is uitbesteding werkelijk goedkoper of klopt dat beeld niet?
 • Is de effectiviteit bij zelf doen beter geborgd of bestaan daar andere ideeën over?
 • Hoe zit dat bij ‘doorpakken’, waar ligt de grens?

Gedragswetenschappen en doelgroepenonderzoek: de ideale combinatie?

Vergroten van de pakkans is vooral interessant omdat dit het gedrag beïnvloedt áls fraudeurs/overtreders wéten dat de pakkans is vergroot. Maar vergroten van de pakkans leidt ook direct tot nieuwe overtredingsstrategieën waardoor de pakkans weer kleiner wordt.

Wat is wijs? In deze presentatie gaat het over nut en noodzaak van doelgroepenanalyse.

Informatie gestuurd handhaven (IGH)

Informatie gestuurd handhaven (IGH) is ‘hot’. Maar tot heden beperkt dit zich tot koppelen van databases en het vinden van interessante combinaties van informatie (datamining). Vervolgens prioriteren we in ons handhavingsbeleid waardoor het effect van de handhavingsinspanning wordt vergroot. Allemaal prima, maar in de praktijk blijken organisaties zich te verslikken in de ICT aspecten. Deze presentatie gaat over gezond verstand en een stapsgewijze introductie van IGH. Soms wordt deze presentatie gegeven i.s.m. de programmamanager IGH Amsterdam.

Organisatieadvies

Maatwerk of confectiepak

De relatie tussen Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers is sterk aan het verbeteren. Dat kan ook te ver gaan. De kunst is een balans te vinden tussen ‘we doen wat u wil’ (klantgezwicht) en ‘we doen wat we denken dat goed voor u is‘. Dan ontstaat de situatie: ‘we willen u eerst adviseren voor we aan de slag gaan met uw opdracht’ (klantgericht).  En dat is soms nog niet zo eenvoudig. Deze presentatie gaat over het hobbelige pad naar volwaardig adviseur.

Invloed op de toekomst van onze Omgevingsdienst

Elke verandering kan weerstand oproepen. En per individu zal de achterliggende oorzaak, de bron van die weerstand, kunnen verschillen. In deze presentatie gaan we op zoek naar die bronnen van weerstand. Met de verworven kennis en inzichten wordt snel duidelijk dat de weerstand in de meeste gevallen niet effectief is en de ontwikkeling van de organisatie afremt maar óók de persoonlijke ontplooiing in de weg kan staan. Ter sprake komen:

 • Zingeving: Voor wie doen we het eigenlijk en wat is het belang van onze klanten?
 • Motivatie: Wat is voor mij belangrijk en hoe stemt dat overeen met wat voor de organisatie belangrijk is?
 • Leiding: Waarop heb ik invloed en waarop niet en wat is dan mijn rol?

Beleidsadvisering

VTH programmering: project- of procesmanagement?

De samenleving is maar zeer beperkt maakbaar, en dat geldt ook voor VTH programmering. Soms zit het mee en soms zit het tegen. En hoe ga je daar dan mee om. Deze presentatie gaat over:

 • Onderscheid tussen project- en procesmanagement
 • Herkennen van processen en kritische succesfactoren daarin
 • Welke acties zijn dan effectief
 • Inspelen op belangen en waarden
 • Communicatie en (respectvolle) onderhandeling

Intelligenter én goedkoper. Hoe mooi kan het worden?

Uiteindelijk zijn al onze VTH inspanningen bedoeld om de negatieve effecten van industriële bedrijfsprocessen op milieu en leefbaarheid te minimaliseren. En dat doen we graag zo effectief mogelijk. Toch zijn we daarin de weg soms kwijt. Dragen 400 bedrijfscontroles bij één branche nog bij aan het tegengaan van overtredingsgedrag? Helpen boetes nog bij notoire overtreders? Of bij ‘eerste keer overtreders’? Of zijn er slimmere beleidsuitgangspunten bij de VTH taken denkbaar? Deze presentatie gaat over doelgroepen differentiatie en hoe waarden die bij deze doelgroepen gelden, kunnen bijdragen aan effectieve VTH strategieën.

Wilt u meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close