Wij voeren uw vergunningverlening en toezichttaken uit

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Inloggen

Onze Diensten

Beleidsadvisering

De overheid staat voor grote uitdagingen. Toekomstscenario’s worden steeds somberder, de burger eist actie. We kunnen niet volstaan met het bewandelen van vertrouwde paden, maar moeten ons aanpassen aan de snel veranderende werkelijkheid.

Bisschop + Partners helpt bij het initiëren, uitvoeren en verantwoorden van beleidsprocessen. We staan midden in de dagelijkse praktijk maar durven ons daar ook los van te maken. Waar het om gaat is dat de beschikbare middelen worden ingezet om de doelen te bereiken die er werkelijk toe doen. Natuurlijk verloopt zo’n discussie niet zonder slag of stoot, wij helpen om bestuur, management en uitvoerenden op één lijn te krijgen.

 

Lees meer over beleidsadvisering

Uitvoering

Van oudsher richt Bisschop + Partners zich op de uitvoering van de regels. Aanvankelijk alleen op milieuregels, de laatste jaren ook op de bouwregels. De harde kern wordt gevormd door het maken van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van de regels. Planning en verantwoording (t.b.v. management/bestuur) sluiten daar naadloos op aan.

Wij ondersteunen zowel via detachering als uitbesteding. Bij uitbesteding worden de werkzaamheden vrijwel geheel buitenshuis verricht, met als voordeel dat de eigen organisatie geen enkele verstoring ondervindt. De producten worden kant en klaar, volgens afgesproken formats opgeleverd.

 

Lees meer over uitvoering VTH-taken

Procesoptimalisering

procesoptimalisering

Organisaties hebben vaak ingesleten werkwijzen. Dat geeft houvast, het gaat immers al jaren goed? Wat men niet altijd beseft is dat een werkproces misschien wel een stuk beter kan, zowel qua benodigde inzet als qua resultaat.

Bisschop + Partners heeft ruime ervaring met het analyseren van werkprocessen. En vrijwel altijd leidt zo’n analyse tot een verbeterslag die winst oplevert. In tijd, in geld en voor de leefomgeving.

 

Lees meer over organisatieadvies en procesoptimalisering

Trainingen

Naast de maatwerktrainingen die zich op de inhoud van de VTH taken richten verzorgt Bisschop + Partners gedrags- en communicatietrainingen. In de communicatie met overtreders kan veel bereikt worden als de juiste technieken worden gehanteerd. Bij de trainingen wordt 30 jaar praktijkervaring gecombineerd met de laatste inzichten op het gebied van gedragswetenschappen. De trainingen worden verzorgd door onze partner Handhavingsacademie Nederland.

 

Lees meer over trainingen

Detachering

Bisschop + Partners heeft zelf professionals in dienst en werkt nauw samen met een groep betrouwbare en kundige zzp-ers. Dit leidt er toe dat we in vrijwel elke behoefte aan tijdelijk personeel kunnen voorzien. En in het geval dat dit niet direct lukt werven we zelf de benodigde vakmensen en bieden die een dienstverband aan. Indien de opdrachtgever dit wenst kan het dienstverband worden overgenomen.

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close