Wij voeren uw vergunningverlening en toezichttaken uit

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Inloggen

Beleidsadvisering

Bisschop + Partners denkt mee bij alle stappen in de VTH-beleidscyclus – de Big-8. Onze adviseurs onderscheiden zich door hun ervaring met de uitvoerende praktijk én de ‘ins en outs’ van de beleidsadvisering. Hierdoor kenmerkt onze aanpak zich door praktische toepasbaarheid in de praktijk van handhaving en vergunningverlening. Een specialisatie van Bisschop + Partners daarbij is de kennis van gedragsbeïnvloeding. Door toepassing van de nieuwste inzichten uit de neuropsychologie kan het naleefgedrag sterk worden verbeterd.

Beleidscyclus 'Big 8'

Beleidscyclus 'Big 8'

Onder VTH-beleidsadvies vallen onder meer de volgende producten:

Probleemanalyse (Omgevings- en risicoanalyse)

Om de beperkte handhavingscapaciteit zo effectief mogelijk in te zetten is inzicht nodig in de potentiële risico’s die aanwezig zijn in de omgeving. Dit kan door het uitvoeren van een probleemanalyse. De analyse wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De probleemanalyse geeft inzicht in:

  1. De omvang van de handhavingstaak.
  2. Het nalevingsgedrag (= kans dat er iets gebeurt).
  3. De ernst van de gevolgen van niet-naleven (= effecten).
  4. De risico’s (de resultante van de punten 2 en 3).

Capaciteitsberekening

Voor het uitvoeren van capaciteitsberekeningen hanteren wij een rekenmodel waarin wij de gevolgen van uw beleidskeuze zichtbaar maken voor de benodigde capaciteit in omvang en kwaliteit van de formatie.

Toezicht en handhavingsstrategie

De toezicht en handhavingsstrategie heeft tot doel sturing te geven aan de handhaving. Inzet van middelen en mensen dient effectief te gebeuren, dus daar waar het (milieu)rendement het grootst is. Bisschop + Partners gelooft daarbij in vergaande differentiatie bij de inzet van instrumentarium. Dus voorlichting waar het kan en handhaving waar dat moet.

Periodieke evaluatie

Het is goed om de uitvoering van de taken regelmatig te evalueren om vast te stellen of de huidige inrichting nog aansluit bij de veranderende werkelijkheid. Is de bestaande aanpak (nog) effectief? Moeten (verwachte) aanpassingen van beleid en wet- en regelgeving gevolgen hebben voor de (organisatie van de) handhaving? Inhoud van een dergelijke evaluatie is afhankelijk van de precieze vraagstelling.

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close