Wij voeren uw vergunningverlening en toezichttaken uit

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Inloggen

Uitvoering

De dienstverlening van Bisschop + Partners voor de uitvoering van VTH-taken is gericht op het leveren van passende kennis en capaciteit voor het uitvoeren van deze taken. Passend betekent inzet van een senior adviseur waar het moet en een junior adviseur waar het kan.

Soms is detachering een goede oplossing en soms is uitbesteding de betere optie. We zoeken altijd naar de best passende optie voor onze opdrachtgevers. Desgewenst voeren wij in overleg met u een analyse uit voor het bepalen van de optimale samenstelling van het team. Wij beschikken over capaciteit voor handhaving en vergunningverlening voor zowel eenvoudige activiteiten als complexe BRZO-activiteiten.

Vergunningverlening

Wij kunnen voor onze opdrachtgevers volledige procedures doorlopen of delen van de procedure op ons nemen zoals.

  • Voeren vooroverleg met bedrijven, resulterend in goede vergunningaanvragen
  • Beoordelen van de aanvragen voor een omgevingsvergunning of melding op ontvankelijkheid en het zo nodig verzoeken om aanvullende gegevens, resulterend in volledige aanvragen
  • Het opstellen van (ontwerp) beschikkingen c.q. ontheffingen
  • Behandelen zienswijzen;
  • Adviseren over de te volgen strategie en alle aspecten van de procedure.

Handhaving

Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kunnen wij beginnende of meer tot zeer ervaren inspecteurs inzetten. Onze inspecteurs:

  • Voeren (Integrale) controles en hercontroles uit bij alle bedrijfscategorieën;
  • Verwerken de (her)controles in uw systeem en verzorgen de bevindingenbrief en het bezoekverslag;
  • Zijn geschoold in effectieve communicatie omdat naar onze overtuiging handhaving tot doel heeft het gedrag duurzaam te beïnvloeden;
  • Adviseren over de te volgen strategie en alle aspecten van de zaak.

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close